Hållbarhet

RTG + Hållbarhet = Självklarhet


Vår ambition är att bedriva en hållbar verksamhet utifrån alla tre hållbarhetsdimensioner. 

Miljömässig Hållbarhet

RTG arbetar med miljömässig hållbarhet på flera olika sätt. Bland annat höjer vi kunskapen om klimat- och miljöutmaningar under våra turer. Vi använder oss av hållbara transportmedel, närproducerade produkter och kläder gjorda av återvunnet material.

Social Hållbarhet

RTG arbetar för att skapa inkluderande upplevelser och bidra till ett ökat välmående genom fysisk aktivitet. RTG arbetar för att etablera samarbeten med företag som är belägna och skapar arbetstillfällen på de gotländska landsbygderna.

Ekonomisk Hållbarhet

RTG samarbetar med flera lokala entreprenörer för att bidra till en lokalt hållbar och cirkulär ekonomi. Vi skänker även 2 % av våra intäkter till organisationer som arbetar för att bevara den gotländska naturen och Östersjön.

RTG och Globala målen

Agenda 2030

På global nivå arbetar flera av världens länder med att uppnå 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa, samt  lösa klimatkrisen.


På lokal nivå har RTG valt ut fyra mål att arbeta med. Dessa mål är en utgångspunkt för vårt hållbarhetsarbete och sätter en riktning för hur vi kan bidra till en global förändring genom en lokal insats.

mål 3.png

Mål 3

RTG arbetar för att inspirera och bidra till en aktiv och hälsofrämjande livsstil för att öka psykiskt och fysiskt välbefinnande. Bland annat får deltagarna tips på utflykter eller turer runt om ön så att det blir lättare att ha en aktiv vistelse på Gotland.

mål 12.png

Mål 12

RTGs produkt är en tjänst med litet klimatavtryck som bidrar till såväl hållbar konsumtion och produktion. Exempelvis arbetar RTG kontinuerligt för att öka medvetenheten om vad som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

13-bekampa-klimatforandringarna-600x600.

Mål 13

RTG arbetar för att höja medvetenheten och kunskapen om klimatförändringarna som sker på lokal, nationell och global nivå. RTG arbetar även aktivt med att hållbarhetssäkra sin verksamhet och minimera sitt ekologiska fotavtryck.

mål 14.jpg

Mål 14

RTG arbetar för att höja medvetenheten och kunskapen om hav och marina resurser, främst i relation till Östersjön. RTG skänker även 2% av sin omsättning till organisationer som arbetar för att bevara marina miljöer i Sverige.